Δρομολόγια γραμμής 3 μετρό – Κορωπί

Χάρτης μετρό Αθήνας με στάσεις

Τα δρομολόγια της γραμμής 3 του μετρό, με επέκτααση προς αεροδρόμιο (συμπεριλαμβάνοντας Κορωπί, Παιανία – Κάντζα και Παλλήνη) παρακάτω:

ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΚΑΘΕ ΩΡΑ ΑΠΟ 06 ΕΩΣ 22ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΚΑΘΕ ΩΡΑ ΑΠΟ 07 ΕΩΣ 23
NIKAIAστο 01΄ και 31΄ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟστο 02΄ και 32΄
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣστο 03΄ και 33΄ΚΟΡΩΠΙστο 07΄ και 37΄
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑστο 05΄ και 35΄ΠΑΙΑΝΙΑ – ΚΑΝΤΖΑστο 13΄ και 43΄
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑστο 07΄ και 37΄ΠΑΛΛΗΝΗστο 15΄ και 45΄
ΑΙΓΑΛΕΩστο 09΄ και 39΄ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣστο 22΄ και 52΄
ΕΛΑΙΩΝΑΣστο 11΄ και 41΄ΧΑΛΑΝΔΡΙστο 23΄ και 53΄
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣστο 13΄ και 43΄ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗστο 25΄ και 55΄
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙστο 15΄ και 45΄ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟστο 26΄ και 56΄
ΣΥΝΤΑΓΜΑστο 17΄ και 47΄ΧΟΛΑΡΓΟΣστο 28΄ και 58΄
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣστο 19΄ και 49΄ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑστο 30΄ και 00΄
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣστο 20΄ και 50΄ΚΑΤΕΧΑΚΗστο 32΄ και 02΄
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙστο 22΄ και 52΄ΠΑΝΟΡΜΟΥστο 33΄και 03΄
ΠΑΝΟΡΜΟΥστο 23΄ και 53΄ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙστο 35΄ και 05΄
ΚΑΤΕΧΑΚΗστο 25΄ και 55΄ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣστο 36΄ και 06΄
ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑστο 27΄ και 57΄ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣστο 38΄ και 08΄
ΧΟΛΑΡΓΟΣστο 29΄ και 59΄ΣΥΝΤΑΓΜΑστο 40΄και 10΄
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟστο 30΄ και 00΄ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙστο 42΄ και 12΄
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗστο 32΄ και 02΄ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣστο 44΄ και 14΄
ΧΑΛΑΝΔΡΙστο 33΄ και 03΄ΕΛΑΙΩΝΑΣστο 46΄ και 16΄
ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣστο 35΄και 05΄ΑΙΓΑΛΕΩστο 48΄ και 18΄
ΠΑΛΛΗΝΗστο 41΄ και 11΄ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑστο 50΄ και 20΄
ΠΑΙΑΝΙΑ – ΚΑΝΤΖΑστο 43΄ και 13΄ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑστο 52΄και 22΄
ΚΟΡΩΠΙστο 49΄ και 19΄ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣστο 54΄ και 24΄
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟστο 55΄ και 25΄ΝΙΚΑΙΑστο 56΄ και 26΄

Πηγή: ΣΤΑΣΥ, φωτογραφία neolaia.gr

ΜΗ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ!

Μείνετε συντονισμένοι με εβδομαδιαία ενημέρωση για νέα και απόψεις από το χωριό μας, Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη! 😎

ΔΕΝ ΣΠΑΣΜΑΡΟΥΜΕ! Εβδομαδιαία αυτοματοποιημένη ενημέρωση για νέες δημοσιεύσεις μόνο! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες.