Ως μη νόμιμο επιστρέφει το προεδρικό Διάταγμα μετατροπής του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου, συνολικής έκτασης 589.452,86 τ.μ., σε Μητροπολιτικό Αθλητικό Κέντρο.

Η μετατροπή αυτή επιχειρήθηκε μέσω της θέσπισης Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), με το οποίο προβλέφθηκε η άρδην μεταβολή των μέχρι πρότινος προβλεπόμενων χρήσεων γης και όρων δόμησης του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, γεγονός που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, με παράθεση νομικών αντιρρήσεων και επιχειρημάτων στο Ανωτατο Δικαστήριο.

Το πρακτικό

Το εκτενές πρακτικό του ΣτΕ (αρ. 21/2024) θεωρεί πως το ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης του εν λόγω δημόσιου ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) δεν προτείνεται νομίμως. Χαρακτηριστικά στο πρακτικό της γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος (πρόεδρος Μαργαρίτα Γκορτζολίδου, Εισηγητής, Διονύσιος Μπουγάτσος), αναφέρεται πως “με το υπό επεξεργασία σχέδιο επιχειρείται ουσιώδης τροποποίηση των μεταολυμπιακών χρήσεων του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, το οποίο μεταβάλλεται από ιππικό κέντρο, με ορισμένες πρόσθετες σχετικές ή υποστηρικτικές χρήσεις, σε θεματικό πάρκο αθλητικού χαρακτήρα, με ορισμένες συμπληρωματικές χρήσεις τουρισμού και αναψυχής και με “κυρίαρχη” τη χρήση της αθλητικής ιππασίας σε ένα τμήμα του ακινήτου”. Ωστόσο το δικαστήριο θεωρεί πως “με τα δεδομένα αυτά, η χωρική ταυτότητα του ακινήτου, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί με τις διατάξεις του ν. 3342/2005, μεταβάλλεται ουσιωδώς και σε τέτοιο σημείο ώστε οι ως άνω διατάξεις του ν. 3342/2005 επί της ουσίας καταργούνται πλήρως, αφού δεν μπορούν εφεξής να συνυπάρχουν με τις προβλέψεις του υπό εξέταση ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης του δημόσιου ακινήτου”.

Αντιφατικές

Αναφέρεται επισης πως μετά τις αντιδράσεις “η Διοίκηση επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσπάθεια να αποδοθεί μία ελκυστική επενδυτική ταυτότητα στο ακίνητο και στην ανάγκη διατήρησης του ιππικού κέντρου, τουλάχιστον σε ένα τμήμα του ακινήτου. Παρόλα αυτά, ενώ το πρώτο σκέλος υπήρξε αντικείμενο των ως άνω μελετών, το δεύτερο σκέλος, το οποίο ανέκυψε μεταγενεστέρως, δεν αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί πόσες και ποιες από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις είναι απολύτως αναγκαίες για τη διατήρηση της αθλητικής ιππασίας και τη διεξαγωγή αγώνων και λοιπών δραστηριοτήτων. Αντιθέτως, επιλέχθηκε ένα τμήμα του ακινήτου (εντός του κίτρινου περιγράμματος), δίχως, όμως, να προκύπτει σε ποια κριτήρια στηρίχθηκε η επιλογή αυτή και εάν το συγκεκριμένο τμήμα επαρκεί, λαμβανομένων υπόψη και των εντός αυτού υφιστάμενων εγκαταστάσεων, για τη διατήρηση της εν λόγω χρήσης”.

Π. Λαζαράτος: “Νίκη”

Ο Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ως δικηγόρος της ομοσπονδίας, μιλάει “για μεγάλη νίκη της ελληνικής ιππασίας” και αναφέρει:

“Το υπό επεξεργασία ΕΣΧΑΔΑ για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου κρίθηκε ότι δεν προτείνεται νομίμως, επί τη βάσει των ακόλουθων καταλυτικών σκέψεων:

Πρώτον, το ΕΣΧΑΔΑ προτείνεται παρανόμως, διότι μεταβάλλεται ανεπίτρεπτα και ουσιωδώς η χωρική ταυτότητα του ακινήτου από ιππικό κέντρο σε αθλητικό πάρκο θεματικού χαρακτήρα, κατά παράβαση του ν. 3342/2005 (για τη μεταολυμπιακή χρήση των ακινήτων) και του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής (ν. 4277/2014).

Δεύτερον, η παράνομη και ουσιώδης αυτή μεταβολή της χωρικής ταυτότητας, των χρήσεων και του χωρικού προορισμού του ακινήτου δεν αιτιολογείται επαρκώς. Παρόλο που οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν την ανάγκη διατήρησης της αθλητικής ιππασίας, εντούτοις η σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) δεν εμπεριέχει τα αναγκαία στοιχεία “ώστε να διαπιστωθεί πόσες και ποιες από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις είναι απολύτως αναγκαίες για τη διατήρηση της αθλητικής ιππασίας και τη διεξαγωγή αγώνων και λοιπών δραστηριοτήτων”. Η ΣΜΠΕ, εξάλλου, προβαίνει κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων σε υποθετικές και εν πολλοίς λαθεμένες παραδοχές. Έτσι, ο καθορισμός των χρήσεων με το υπό επεξεργασία παράνομο σχέδιο, πέραν της μη εναρμόνισής του με τον υπερκείμενο σχεδιασμό, δεν προτείνεται νομίμως και λόγω ελλιπούς και αντιφατικής αιτιολογίας.

Τρίτον, τέλος, ο καθορισμός ως “κυρίαρχης” της χρήσης της αθλητικής ιππασίας σε τμήμα του ακινήτου είναι παράνομος, ανακριβής και ασαφής. Ο όρος αυτός επιδέχεται τόσων ερμηνειών, “ώστε επί της ουσίας καθίσταται κενός περιεχομένου και, ως εκ τούτου, δεν διασφαλίζει τον χωρικό προορισμό του ακινήτου ως ιππικού κέντρου, ούτε καν ως προς ένα τμήμα αυτού”, σύμφωνα με το ΣτΕ.

Εκτιμώ πως το Πρακτικό αυτό βάζει ορθώς τέρμα σε ένα πρόχειρο και νομικώς διάτρητο ΕΣΧΑΔΑ καθώς και στις βλέψεις ισχυρότατων οικονομικών παραγόντων προς εξαφάνιση της αθλητικής ιππασίας από τη χώρα μας. Η απάντηση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου στα οικονομικά αυτά σχέδια υπήρξε αυστηρή. Πολύ αυστηρή!”.

πηγή: Μπλόκο ΣτΕ στο προεδρικό διάταγμα μετατροπής του Ιππικού Κέντρου… (capital.gr)

ΜΗ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ!

Μείνετε συντονισμένοι με εβδομαδιαία ενημέρωση για νέα και απόψεις από το χωριό μας, Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη! 😎

ΔΕΝ ΣΠΑΣΜΑΡΟΥΜΕ! Εβδομαδιαία αυτοματοποιημένη ενημέρωση για νέες δημοσιεύσεις μόνο! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *