Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 4ης/7-2-2024 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας:

“Απορρίπτει το αίτημα του αναδόχου, περί παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων περιοχής Πόρτο Ράφτη – Α’ Φάση», αφενός διότι η σύμβαση έχει πρόωρα λυθεί ήδη, δια της οριστικοποίησης της έκπτωσης του αναδόχου, αφετέρου διότι ούτε οι προβαλλόμενες αιτίες παράτασης ευσταθούν, ώστε να δικαιολογούν αποδοχή του αιτήματος, ούτε ο ανάδοχος παρίσταται ανυπαίτιος για αυτές, ώστε να δύναται να γίνει δεκτό αίτημα παράτασης χωρίς υπαιτιότητά του, ως αιτείται. Αντιθέτως, το σύνολο των καθυστερήσεων στην εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο στην δική του τεχνική και οργανωτική ανεπάρκεια και υπαιτιότητα.”

Ολόκληρο το απόσπασμα της απόφασης: Διαύγεια

ΜΗ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ!

Μείνετε συντονισμένοι με εβδομαδιαία ενημέρωση για νέα και απόψεις από το χωριό μας, Μαρκόπουλο και Πόρτο Ράφτη! 😎

ΔΕΝ ΣΠΑΣΜΑΡΟΥΜΕ! Εβδομαδιαία αυτοματοποιημένη ενημέρωση για νέες δημοσιεύσεις μόνο! Διαβάστε την πολιτική απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *